Wederzijds vertrouwen en een open en eerlijke communicatie zijn de basisvoorwaarden voor een goede samenwerking. Tijdens het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek kijken we of uw hulpvraag, mijn aanbod en de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten.

Tijdens het intakegesprek maken we o.a. de hulpvraag concreet, vertalen we verwachtingen naar realistische doelen, kijken we in hoeverre aanvullend didactisch onderzoek nodig is en maken we afspraken over de duur van de eerste zorgperiode en frequentie van de begeleiding. Op basis van de informatie uit de intake maakt RT Praktijk Woerden een handelingsplan. Ouders ondertekenen het handelingsplan voor akkoord.

De begeleiding is zorg op maat, wordt afgestemd op uw kind heeft bij voorkeur één keer per week plaats. Waar mogelijk stemt RT Praktijk Woerden de behandeling af op de werkwijze van school. Gebruikelijk is dat uw kind ook thuis samen met u een aantal keer per week aan de slag gaat met de lesstof. Hiervoor krijgt uw kind uitnodigend (spel)materiaal mee.

Na 8 tot 12 behandelingen volgt een evaluatie met u, uw kind en desgewenst met de school. Tijdens het evaluatiegesprek komt onder andere aan de orde of de doelen zijn behaald en/of bijgesteld moeten worden, de voortgang of afsluiting van de begeleiding en de ervaren samenwerking met RT Praktijk Woerden.