RT Praktijk Woerden is een kleinschalige praktijk en biedt:

  • specialistische begeleiding op maat aan kinderen voor wie het leren niet altijd vanzelfsprekend is.
  • ouders en basisscholen een praktische invulling van (tijdelijke) zorgarrangementen.

Remedial Teaching (RT) betekent ‘herstellend lesgeven’.  RT Praktijk Woerden is er voor kinderen die ondanks alle extra inspanningen en hulp van leerkrachten en ouders moeite blijven houden met leren. De hulp bij leerproblemen heeft plaats in de praktijk of op de school van uw kind.

Het doel van RT is dat een kind zich competent voelt en weer zelfverzekerd durft te zeggen: ‘Ik kan het zelf.’

Uitgangspunt daarbij is dat kinderen zich het best ontwikkelen als zij zich bewust mogen zijn van wat ze al wel allemaal kunnen en daar ook trots op mogen zijn. Vaak is er nog slechts ruimte voor de problemen, voor wat een kind niet kan. Inzicht in wat goed gaat en wordt beheerst, is voor veel kinderen een ‘eye-opener’ en is de eerste stap op weg naar een positiever zelfbeeld. Kinderen ontwikkelen zich het best als er daarnaast ruimte is voor het mogen stellen van eigen doelen. RT Praktijk Woerden reikt instrumenten en handvatten aan waarmee een kind zich verder kan en wil ontwikkelen.

hilma@rt-praktijkwoerden.nl