Een kind maakt in de eerste 8,5 jaar van zijn leven een enorme motorische ontwikkeling door. Het ontwikkelt een voorkeur voor één van de handen, ogen, oren, armen en benen en leert ze apart van elkaar te gebruiken (lateralisatie). Bijvoorbeeld een kind schrijft met links, maar is verder met alles rechts. Dat heet het dominantiepatroon en vertelt iets over de leerstijl van het kind.

Het kind moet ook leren om links en rechts goed te laten samenwerken (bilateralisatie).

Hoe beter de motorische samenwerking van het linker- en rechterdeel van het lijf (denk aan kruipen!), hoe sterker de stimulatie van de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. En hoe beter de samenwerking tussen de hersenhelften, hoe groter de kans op o.a. een succesvolle aansluiting bij het onderwijs. Dat doet immers een groot beroep op die links-rechtssamenwerking.

Een goede lateralisatie is belangrijk voor: de fijne motoriek, ruimtelijke oriëntatie, werkrichting, middellijn kruisen en lezen, rekenen en schrijven.

Schoolrijp

Als zowel de lateralisatie als de bilateralisatie goed verloopt, heet dat een volledige lateralisatie en is  een kind schoolrijp. Het afronden van de lateralisatie kan doorlopen tot een kind 8,5 jaar is! Jammer genoeg gaan kinderen met 6 jaar (en soms zelfs al met 5!) naar groep 3. Eigenlijk starten veel kinderen te vroeg met leren lezen, rekenen en schrijven.

Voorbeelden van moeite met links-rechtssamenwerking

Moeite met bepalen wat links en rechts is, problemen met het kruisen van de middellijn zowel voor als achter het lichaam, letters/cijfers spiegelen, een werkrichtingsvoorkeur hebben van rechts naar links (is lastig in een westerse cultuur), inzicht in tijd en ruimte is ingewikkeld.

Screening links-rechtssamenwerking

Onvolledige lateralisatie remt de samenwerking tussen de hersenhelften. Dit kán (hoeft niet altijd!) een negatieve invloed hebben op het leren lezen, rekenen en schrijven. Het leren kost dan meer moeite en levert emotionele en/of lichamelijke spanning op.

Een aantal testjes maakt duidelijk of er sprake is van een (on)volledige lateralisatie.

Trainen links-rechtssamenwerking

Onvolledige lateralisatie is te behandelen met specifieke beweegoefeningen als bijvoorbeeld Bal-A-Vis-X: lekker aan de slag met je hele lijf!