Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Het gaat hier om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis, dat niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Zie voor meer informatie http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/

 

 

Behandeling dyscalculie / Remedial Teaching bij rekenproblemen

RT-praktijk Woerden werkt bij de begeleiding van dyscalculie en rekenproblemen vanuit het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en onderzoekt daarnaast of de JaMaRa-rekenmethodiek voor uw kind uitkomst kan bieden om alsnog tot rekenen te kunnen komen. Naast veel handelend werken met concreet rekenmateriaal is er aandacht voor emotionele ondersteuning. Het is van belang dat uw kind weer vertrouwen krijgt in de eigen mogelijkheden en vaardigheden.