Zien is iets anders dan kijken. Zien is het moment dat de hersenen betekenis geven aan wat je ziet. Het gaat dus niet om scherp zicht.

Om te zien, moeten hersenen en ogen samenwerken. Als je naar iets kijkt, richten beide ogen zich naar één punt. Als dit niet voldoende lukt, kunnen de hersenen de signalen van beide ogen niet goed verwerken tot één beeld. Dit geeft een onrustig beeld.

Om te zien moeten de ogen dus goed samenwerken én een beweging kunnen volgen. Als dat moeite kost, kan dit problemen geven op het gebied van lezen, spellen, rekenen, ruimtelijk (in)zicht en het begrijpen en verwerken van informatie.

Ruimtelijk (in)zicht

Een afwijking in ruimtelijk zicht kan gevolgen hebben voor het ruimtelijk inzicht. Dieptezicht is nodig om een bal te vangen of te leren rekenen. Zonder ruimtelijk inzicht ervaart een kind de omgeving anders. Het loopt bijvoorbeeld (angstig) langs de wand van een gymzaal of blijft aan de rand van het schoolplein. De oorzaak kan een verstoorde oog-samenwerking zijn, maar ook nog actieve reflexen die de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht beïnvloeden. Een screening van de reflexen is dan een logische vervolgstap. Combineren van reflexintegratie met een oogtraining kan prima.

Mogelijke klachten

Vermoeide ogen, wrijven in ogen, hoofdpijn, weerstand tegen lezen, de regel verliezen waar je leest,  woorden overslaan, letters verplaatsen binnen een woord (staart wordt straat), laag leestempo, radend lezen, bijwijzen, ‘dansende’ letters, zwak tekstbegrip, + en x verwisselen bij rekenen, een bal niet kunnen vangen, slordig handschrift, onhandig, jezelf vaak stoten, een verstoord evenwicht en balans, moeite met het scheiden van voor- en achtergrondinformatie, etc.

Visuele screening

Herkent u klachten, ondanks dat de opticien scherp zicht constateerde? Zijn er geen fysieke aandoeningen aan de ogen? Kom dan eens langs voor een visuele screening.

Screening oog-volgbeweging

Volgen de ogen vloeiend een bewegend voorwerp in allerlei richtingen of is het schokkerig en draaien ze weg? Kunnen de ogen sprongetjes maken van het ene naar het andere woord/regel (saccades)? Schakelen de ogen goed tussen veraf en dichtbij? De screening beantwoordt deze en nog andere vragen.

Screening oogsamenwerking

Het meetinstrument Bioptor test o.a. de samenwerking van de ogen veraf en dichtbij en het ruimtelijk zicht.

Visuele training

Problemen worden behandeld met specifieke beweegoefeningen voor de ogen. De ogen leren dan niet alleen te kijken, maar ook te zien. De visuele training is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook volwassenen zijn welkom. Iedere dag (kort) oefenen is een voorwaarde voor succes.

Doorverwijzing De uitslag van de screening kan aanleiding zijn voor een doorverwijzing naar een Functioneel Optometrist.