Wat is een reflex?

Jezelf opvangen met je armen als je struikelt. Je lijf reageert zonder na te denken. Dat gebeurt in een reflex. Reflexen zijn aangeboren en automatisch. Ze vormen en besturen het zenuwstelsel. De meeste reflexen beschermen je.

Primaire reflexen

Primaire reflexen vormen de eerste bewegingen waarmee baby’s op hun omgeving reageren. Er zijn veel reflexen met elk zijn eigen taak. Ze komen en gaan in een vaste volgorde. In het eerste levensjaar verdwijnen deze automatische reacties en maken plaats voor bewuste bewegingen zoals omrollen, gaan zitten, staan, lopen en moeilijkere vaardigheden als leren en gedrag. De primaire reflexen zorgen voor het stevige fundament voor verdere ontwikkeling.

Een kink in de kabel

Als primaire reflexen om welke reden dan ook ‘niet worden aangezet’, onvolgroeid zijn of blijven ‘aanstaan’ en niet (volledig) integreren, kunnen we onze ‘taken’ niet goed doen en volhouden. Er kan vertraging in de ontwikkeling ontstaan en gedrag kan worden beïnvloed. Leren wordt dan voor kinderen een grote uitdaging. Denk aan: moeite met concentratie, angstig, snel boos, niet goed kunnen stilzitten, moeite hebben met evenwicht en balans, zwak geheugen, etc.

Op een reflex heb je weinig tot geen invloed. Het is tenslotte een onbewuste automatische beweging. Een reflex onderdrukken, kost héél veel energie en kracht. Bijvoorbeeld: de leerkracht wil dat een leerling stilzit. Maar omdat het lijf van de leerling als vanzelf wil bewegen, klemt die zijn of haar benen rond de stoelpoten of gaat op zijn of haar benen zitten.

Een voorbeeld: kruipen en lezen

Een kind dat niet kruipt, kan later moeite hebben met leren (lezen). Waarom? Bij kruipen maakt een kind een kruislingse beweging. Dat stimuleert de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Goede samenwerking zorgt voor makkelijke opname en verwerking van informatie. De zogenoemde STNReflex zorgt niet alleen voor de aanloop naar het kruipen, maar speelt ook een grote rol bij het kunnen schakelen tussen veraf en dichtbij zien. Nodig om later tussen schoolbord en boek te schakelen.

Als de STNR zijn werk goed heeft gedaan en is geïntegreerd, kan een mens ook even stoppen met denken en/of bewegen. Dat betekent tijd om informatie te verwerken en begrijpen. Dit is belangrijk voor alle schoolse vaardigheden en automatiseringsuitdagingen.

Reflexintegratie

Primaire reflexen zijn ook later nog te integreren door een beweegprogramma met eenvoudige oefeningen. Dat vraagt dagelijks 5 tot 10 zeer ontspannen minuten werken met uw kind.

Door de juiste oefeningen en het consequent uitvoeren van het beweegprogramma integreren de reflexen alsnog. Belemmeringen nemen af en er komt meer rust, ruimte en balans voor ontwikkeling en groei.

Voor een behandeling reflexintegratie komt u met uw kind eens in de 3 á 4 weken een half uur naar de praktijk. Hoe lang de hele behandeling duurt, is vooraf moeilijk te voorspellen. In combinatie met Remedial Teaching is al sprake van wekelijks contact en wordt de reflexintegratie meegenomen. Een screening van de reflexen geeft een meer compleet beeld van het kind en daarmee de mogelijkheid om de RT-behandeling optimaal af te stemmen op de hulpvraag. Kortom: niet alleen symptoombestrijding van de lees- en/of rekenmoeilijkheden, maar tegelijkertijd werken aan de voorwaarden om tot rekenen, lezen en schrijven te komen.