JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl ) en doorontwikkeld door Fleur Giessen (www.Breincentrum.com). Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.

 

 

Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben en deze worden als eerste aangepakt bij JaMaRa:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

  • 1 eenduidige strategie
  • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
  • via motorische en tactiele activiteit beide hersenhelften activeren
  • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
  • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
  • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
  • inzicht in getalstructuur aanbrengen op de juiste wijze leren automatiseren